kaarten bestellen

Kaarten bestellen voor het concert van 1 oktober 2022

De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop €15,00; voor personen onder de 18 jaar €9,00.
Koopt u kaarten aan de zaal, dan betaalt u €17,00.

Bestellen:
Stuur een e-mail naar info@camerataliocorno.nl. Vermeld daarin a.u.b. duidelijk uw naam en hoeveel kaarten u wilt bestellen. Maak het totaalbedrag over op bankrekening nummer NL56 TRIO 0784 8713 29 t.n.v. Vocaal ensemble Camerata Liocorno. Vermeld a.u.b. voor de zekerheid uw naam bij de omschrijving.

Wij zorgen ervoor, dat uw kaarten bij de ingang van de zaal klaar liggen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw betaling en reservering.