Geschiedenis

Dick Menzink staat in 1989 aan de basis van het koor, toen ‘Hoorns Amateur Dubbelkwartet’ geheten. Hij leidt het koor tevens als dirigent. Het eerste optreden vindt plaats in december 1989 m.m.v. het kinderkoor van ‘Muziekschool Westfriesland’ o.l.v. Arnold Bakker. Men brengt een programma met Christmas Carols.

In 1991 krijgt het koor de nieuwe naam ‘Courante’. Optredens vinden plaats in de Dorpskerk van Schellinkhout, de Noorderkerk in Hoorn en de Westerkerk te Amsterdam (1992). Dick Menzink overlijdt op 23 maart 2004 op 54 jarige leeftijd.

Hans van Steenbergen neemt in 1996 het stokje over. Als hommage aan de oprichter van het koor wordt opnieuw een nieuwe naam aangenomen: ‘Camerata Menzink’. Hans van Steenbergen is 3 jaar dirigent van ‘Camerata’. In september 1999 komt hij op 60 jarige leeftijd op tragisch wijze om het leven bij een verkeersongeluk.

Gerhard Wielakker volgt hem op. Hij is musicoloog en componeert enkele liederen die het koor ook uitvoert. Op 3 november 2008 komt Gerhard (66) te overlijden.

Wouter Hakhoff behoedt het uitgedunde koor in 2007 voor de ondergang. Onder zijn enthousiaste leiding groeit het koor naar 19 leden. Het repertoire past zich daarbij aan. Wouter is dirigent van 2007 tot 2016.

In 2008 wordt de naam van het koor weer aangepast. Omdat de eenhoorn het aloude symbool is van de stad Hoorn, wordt besloten tot de naam ‘Camerata Liocorno’ ofwel het (muzikale) Gezelschap van de Eenhoorn.

Lorenzo Papolo volgt Wouter Hakhoff in oktober 2016 op.

Al deze jaren werd er gerepeteerd in het Foreestenhuis alwaar we gebruik maken van de kerkzaal van de DoRe-gemeente. Deze biedt een zeer mooie akoestiek.

In maart 2020 breekt de Corona epidemie uit. Hierdoor werden in april de repetities abrupt afgebroken. 2 weken voordat ons jaarlijkse concert zou plaats vinden. Voor dirigent en koorzangers een deceptie. Maar de gezondheid van allen gaat voor!

Eind augustus 2020 worden de repetities weer hervat. Na vanaf de oprichting altijd in het Foreestenhuis te hebben gerepeteerd zijn we genoodzaakt naar een andere repetitieruimte uit te zien. Het wordt de Hervormde kerk in Zwaag. Deze ruimte voldoet ook prima! Vanwege de nog steeds aanwezige Corona is een bijkomend voordeel dat de ruimte meer ruimte biedt om afstand van elkaar te houden bij het zingen. Helaas is dit door Corona in 2021 ook van korte duur en staat alles door Corona geruime tijd stil. Wel wordt er door de dirigent Lorenzo on line oefenmateriaal aangeleverd zodat er thuis toch op muziek gestudeerd kan worden.

We verhuizen in 2022 noodgedwongen naar De Peerelaar in Zwaag en pakken de repetities weer op nadat alle restricties zijn opgeheven. Gelukkig zijn er haast geen leden afgehaakt maar enige versterking bij alle partijen is wel gewenst!